NORMERING & DEKKINGSINDICATIE

Inschaling van kluizen en brandkasten

Om kluizen goed met elkaar te kunnen vergelijken zijn er in de loop der tijd veel verschillende normeringen en lijsten gemaakt. Door de lange levensduur van kluizen zijn veel oude lijsten nog steeds in gebruik, ook bij de verzekeraars.

Europese normeringen

EN 14 450 Home safes Securitylevel 1 t/m 2
EN 1143-1 Kluizen, kluisdeuren en kluiswanden Grade 0 t/m XIII
EN 1143-2 Kluizen met afstortlade Grade 0 t/m IV
EN 14 450 Contant geld Kostbaarheden
Securitylevel 1 € 2.500,- € 5.000,-
Securitylevel 2 € 5.000,- € 9.000,-
EN 1143-1 Contant geld Kostbaarheden
Grade 0 € 7.000,- € 14.000,-
Grade 1 € 10.000,- € 20.000,-
Grade 2 € 25.000,- € 50.000,-
Grade 3 € 45.000,- € 90.000,-
Grade 4 € 75.000,- € 150.000,-
Grade 5 € 125.000,- € 150.000,-
Grade 6 € 250.000,- € 500.000,-
Grade 7 of hoger altijd i.o.m. verzekeraar altijd i.o.m. verzekeraar

Kluizen met een Europese normering zijn herkenbaar aan het metalen plaatje aan de binnenzijde van de deur. Hierop staat vermeld aan welke norm en weerstandsklasse de kluis voldoet. Vraag altijd aan uw verzekeraar aan welke norm en klasse uw kluis moet voldoen.

NCP normering

Het NCP heeft in samenwerking met de VGW een systeem opgezet om de home-safes op een eerlijke manier te kunnen vergelijken. Deze NCP inschaling heeft de klassen SAFE 1 t/m SAFE 4. De huidige EN 14450 normering vervangt deze manier van inschaling. Inmiddels is de Werkgroep Inschaling Safes al lange tijd niet meer werkzaam. De laatste uitgave van het boekje Dekkingsindicaties kluizen & kluisdeuren dateert al van juni 2001. Veel producten die na deze datum een SAFE indicatie hebben gekregen zijn dubieus omdat de fabrikant dit zelf heeft gedaan.

Afwaardering SAFE 1 t/m 4 per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding SAFE 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

Dekkingsindicatie

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kluis welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie Veel verzekeraars geven alleen een dekkingsindicatie of indicatie waardeberging.

NCP inschalingsklasse

Safe 1 € 1.000,-
Safe 2 € 2.500,-
Safe 3 € 5.000,-
Safe 4 € 7.000,-
H € 9.000,-
I € 11.000,-
J € 14.000,-
K € 19.000,-
L € 23.000,-
M € 27.000,-
N € 32.000,-
O € 36.000,-
P € 41.000,-
Q € 46.000,-
R € 55.000,-
S € 64.000,-
T € 73.000,-
U € 82.000,-
V € 91.000,-