Garanties

Ako dlho dostanem záruku na môj produkt?

Štandardne sa na produkty Van den Hoven dodáva záruka výrobcu 24 mesiacov na mechanické komponenty a 12 mesiacov na elektronické komponenty. Ak sa záručná doba od tohto odchyľuje, je to konkrétne uvedené pri predmetnom produkte. Týka sa to nových aj použitých produktov.

Náklady na diely a práce, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, vykonané v záručnej dobe, idú na účet Brandkastenfabriek Van den Hoven.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho používania (napr. zabudnutý kód, poškodený kľúč), bežné opotrebenie a vady, ktoré podstatným spôsobom neovplyvňujú funkciu alebo hodnotu výrobku.

Záruka zaniká v prípade opravy nami neautorizovaným servisným oddelením alebo v prípade použitia neoriginálnych dielov.

Záručný postup

V prípade závady na vašom produkte kontaktujte náš technický servis. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 0180-612 988 alebo e-mailom cez service@vdhsafes.nl