Garantiebepalingen

Garanties


Garantievoorwaarden:

Van den Hoven producten worden geleverd met een fabrieksgarantie van 24 maanden.

De kosten van onderdelen en werkzaamheden vallend onder de fabrieksgarantie, uitgevoerd binnen de garantie periode, zijn voor rekening van Brandkastenfabriek Van den Hoven.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (bijv. code vergeten, sleutel beschadigd), normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen of bij gebruik van niet originele onderdelen.