Inschaling van kluizen en brandkasten

Geld, belangrijke documenten en kostbaarheden met een hoge financiële of emotionele (en dus onvervangbare) waarde wilt u veilig opbergen, beschermd tegen diefstal. Een Europees gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u de vereiste bescherming en daarmee de gewenste zekerheid. Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1. Bij het testen worden één of meerdere openingen gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheid en inbraakgereedschap.

Europese normeringen

EN 14450 – Home safes – Securitylevel 1 t/m 2
EN 1143-1 – Kluizen, kluisdeuren en kluiswanden – Grade 0 t/m XIII
EN 1143-2 – Kluizen met afstortlade – Grade 0 t/m IV

Normering Contant geld Kostbaarheden
EN 14450 Securitylevel 1 € 2.500,- € 5.000,-
EN 14450 Securitylevel 2 € 5.000,- € 9.000,-
EN 1143-1 grade 0 € 7.000,- € 14.000,-
EN 1143-1 grade 1 € 10.000,- € 20.000,-
EN 1143-1 grade 2 € 25.000,- € 50.000,-
EN 1143-1 grade 3 € 45.000,- € 90.000,-
EN 1143-1 grade 4 € 75.000,- € 150.000,-
EN 1143-1 grade 5 € 125.000,-  € 250.000,-
EN 1143-1 grade 6 € 250.000,- € 500.000,-

Grade 7 of hoger altijd in overleg met een verzekeraar.

Kluizen met een Europese normering zijn herkenbaar aan het metalen plaatje aan de binnenzijde van de deur. Hierop staat vermeld aan welke norm en weerstandsklasse de kluis voldoet. Vraag altijd aan uw verzekeraar aan welke norm en klasse uw kluis moet voldoen.

Dekkingsindicatie

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kluis welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie Veel verzekeraars geven alleen een dekkingsindicatie of indicatie waardeberging.

Afwaardering SAFE 1 t/m 4 per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding SAFE 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

NCP normering

Het NCP heeft in samenwerking met de VGW een systeem opgezet om de home-safes op een eerlijke manier te kunnen vergelijken. Deze NCP inschaling heeft de klassen SAFE 1 t/m SAFE 4. De huidige EN 14450 normering vervangt deze manier van inschaling. Inmiddels is de Werkgroep Inschaling Safes al lange tijd niet meer werkzaam. De laatste uitgave van het boekje Dekkingsindicaties kluizen & kluisdeuren dateert al van juni 2001. Veel producten die na deze datum een SAFE indicatie hebben gekregen zijn dubieus omdat de fabrikant dit zelf heeft gedaan.